GIỚI THIỆU

Đây là điều khoản bảo mật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Phối Ô Tô Du Lịch Chu Lai Trường Hải, BMW Đông Nam Á và nhà phân phối thứ ba tin cậy của chúng tôi ( các công ty và chi nhánh liên doanh của chúng tôi, đối tác đã được chọn, nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý và tập đoàn BMW).

 

Hướng dẫn cách dịch vụ tài chính MINI và tham chiếu tín dụng và cơ quan phòng chống rủi ro gian lận tài chính sẽ sử dụng thông tin của bạn nếu bạn nộp đơn hỗ trợ tài chính từ dịch vụ tài chính MINI được thể hiện ở phần cuối của điều khoản bảo mật.

 

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật điều khoản bảo mật này liên tục bằng cách ban hành phiên bản cải thiện trên trang web của chúng tôi.

 

Bản điều khoản bảo mật này được áp dụng cho các thông tin cá nhân mà chúng tôi có. Chính sách này không áp dụng cho thông tin chúng tôi có về các công ty và tổ chức khác, cũng không sử dụng thông tin của bạn bởi các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm sản phẩm của MINI. Các chi tiết về việc sử dụng thông tin sẽ được cung cấp cho bạn trong các thông tin về sản phẩm có liên quan.

 

Chúng tôi nhận bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất cẩn thận và sẽ chỉ sử dụng chúng theo đúng quy định bảo mật dữ liệu tại Viet Nam và điều khoản bảo mật này.

CHÚNG TÔI NHẬN THÔNG TIN CỦA BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi có thể nhận thông tin của bạn:

 • Khi bạn liên lạc trực tiếp với chúng tôi, bằng cách thông thường như trang web hoặc đội ngũ chăm sóc khách hàng, hoặc sử dụng mộttrong trong số những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi,  hoăc gửi đilập một sự yêu cầu hoặc lời đề nghị nào đókhác.
 • Từ hệ thống ủy quyền của BMW, MINI, và BMW Motorrad.
 • Từ các đại lý bán hàng ủy quyền của BMW.
 • Từ các tập đoàn và các đối tác kinh doanh được lựa chọn cẩn thận để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của một trong những thương hiệu của chúng tôi, và
 • Đôi khi từ nhà phân phối thứ ba đã đưa thông tin của bạn cho chúng tôi một cách hợp pháp.
SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin của bạn (dữ liệu chúng tôi nhận được từ bạn hoặc nhà phân phối thứ ba hoặc từ cách bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi) cho nhiều mục đích, bao gồm: 

 

 • Để cung cấp hoặc quản lý bất cứ thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, 
 • Để giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi,
 • Cho mục đích quản lý tổng quát,
 • Để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ,
 • Để giúp chúng tôi phát hiện ra và ngăn chặn sự gian lận và rửa tiền,
 • Để giúp chúng tôi thu lại các khoản nợ còn thiếu,
 • Để tiến hành phân tích và lưu trữ dữ liệu về khách hàng, và 
 • Để nhận biết các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm và để cung cấp cho bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (vui lòng xem phía dưới).

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn với mục đích:

 

 1. Tới các tập đoàn khác của chúng tôi tại Việt Nam và ngoài nước,
 2. Các đại lý bán lẻ được ủy quyền của BMW, MINI và BMW Motorrad.
 3. Từ các đại lý bán hàng BMW được sự ủy quyền của chúng tôi.
 4. Từ các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ, ví dụ như hệ thống thanh toán trực tuyến và các công ty quản lý dữ liệu.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba:

 

 • Nếu chúng tôi được hỏi để cung cấp thông tin cho các mục đích liên quan đến quy định hay pháp lý.
 • Liên quan tới sự tranh tụng đang có hoặc trong tương lai,
 • Tiến hành bán một hoặc nhiều cơ sở kinh doanh của chúng tôi cho bất cứ doanh nghiệp nào mà chúng tôi có thể sẽ chuyển giao nghĩa vụ của chúng tôi trong bất cứ bản hợp đồng nào với khách hàng mà chúng tôi có,
 • Cho mục đích chống gian lận/thất thu, ví dụ như cơ quan phòng chống rủi ro gian lận tài chính.

Nếu một trong các tổ chức này nằm ngoài Việt Nam, chúng tôi bảo đảm rằng họ đồng ý thực hiện các cam kết bảo vệ thông tin của bạn tương tự như chúng tôi thực hiện tại Việt Nam.

 

Nếu bạn nộp đơn từ dịch vụ tài chính của MINI, vui lòng đọc hướng dẫn cách dịch vụ tài chính MINI và tham chiếu tín dụng và cơ quan phòng chống rủi ro gian lận tài chính sẽ sử dụng thông tin của bạn nếu bạn nộp đơn hỗ trợ tài chính từ dịch vụ tài chính MINI được thể hiện ở phần cuối của điều khoản bảo mật.

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN BẠN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi đến bạn những tin tức về xe ô tô và xe mô tô BMW, xe ô tô MINI,những sản phẩm và dịch vụ khác (được cung cấp bởi  chúng tôi, các công ty thuộc Trường Hải và các đối tác kinh doanh được lựa chọn cẩn thận)mà bạn có thể quan tâm và đôi khi được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thị trường.

 

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin của bạn cho các công ty khác thuộc Trường Hải, các đại lý bán lẻ được ủy quyền của BMW, MINI và BMW Motorrad và những đối tác khác cho mục đích đã được nêu trên.

 

Chúng tôi, và những đối tác đã được liệt kê, có thể sẽ liên lạc với bạn thông qua điện thoại, thư tín và, nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ liên lạc qua email, tin nhắn và những thiết bị điện tử khác.

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi, hoặc các đại lý bán lẻ BMW, MINI và BMW Motorrad được ủy quyền, và những đối tác kinh doanh được lựa chọn bao gồm:

 

 • MINI/ xe MINI,
 • Động cơ liên quan tới sản phẩm và dịch vụ, bao gồm (giữa các chi tiết khác) giá xe, thuê và bảo hiểm phụ thuộc, phụ tùng xe, dịch vụ khẩn cấp cho xe, bảo hành xe và bảo hiểm mô tô, và
 • Những sản phẩm khác, bao gồm (giữ các chi tiết khác) bảo hiểm.

Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo về xe và những sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi bằng cách chọn ô riêng tư (nếu bạn cung cấp thông tin của bạn cho trang web này) hoặc gọi cho chúng tôi ngay qua số 0909 273 330, hoặc cho chúng tôi biết tại trung tâm thông tin khách hàng MINI, tòa nhà IIA, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông , quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ hoặc số điện thoại trên nếu bạn không muốn nhận thông tin quảng cáo nhưng muốn biết các thông tin về xe MINI và những sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi

Vui lòng lưu ý nếu bạn mua xe từ đại lý bán lẻ MINI được ủy quyền hoặc đưa thông tin của bạn cho đại lý bán lẻ MINI được ủy quyền, bạn có mối quan hệ riêng với đại lý bán lẻ đó trong việc sử dụng thông tin của bạn và bạn sẽ cần liên hệ đến đại lý bán lẻ đó để tìm hiểu về việc họ sử dụng thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin quảng cáo bằng việc gửi email hoặc thiết bị điện tử khác nếu bạn cho phép chúng tôi làm vậy. Ví dụ, chúng tôi sẽ thông báo bạn biết khi bạn cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi có nghĩa rằng bạn cho phép chúng tôi gửi thông tin quảng cáo tới địa chỉ email của bạn. Nếu bạn đồng ý cung cấp email nhưng không nhận quảng cáo bạn có thể chọn hủy đăng ký đường liên kết chứa tất cả những thông tin quảng cáo của chúng tôi hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào tới địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi.

TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cố gắng giữ cho trang web an toàn. Tuy nhiên bạn biết rằng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng trang web hoặc khi bạn gửi hoặc yêu cầu gửi bất kỳ thông tin riêng tư của bạn bằng email, đó là mạng xã hội và giao tiếp điện tử bằng hệ thống mạng cho nên có thể không an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc mất mát hoặc thất lạc thông tin được truyền bằng hệ thống mạng nơi chúng tôi không thể kiểm soát được.

Trang web của chúng tôi có chứa các đường dẫn tới các trang web bên ngoài. Điều khoản bảo mật chỉ được áp dụng cho trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những nội dung, sự riêng tư và sự bảo đảm của những trang web khác

Sử dụng Cookies trên trang web của chúng tôi

“Cookie” là một dạng tập tin mà trang web của chúng tôi gửi đến trình duyệt của người dùng để nhận biết bạn là ai. Cookie sẽ chứa đưng tên miền nơi nó đến,”thời gian tồn tại” của cookie, và giá trị, thường là dãy số ngẫu nhiên.

Khi bạn truy cập trang web chúng tôi gửi bạn một cookie. Chúng tôi có thể sử dụng cookie trong việc sau:

 • Để giúp chúng tôi nhận ra bạn như một người khách đặc biệt(chỉ là con số)khi bạn truy cập lại vào trang web và cho phép chúng tôi điều chỉnh nội dung của trang phù hợp với sở thích của bạn.
 • Để biên soạn tổng hợp só liệu thống kê ẩn cho phép chúng tôi hiểu được cách người dung truy cập trang mạng và giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc trang web. 

Chúng tôi không thể xác nhận bạn là ai bằng cách này.

 

Có hai dạng cookie có thể được sử dụng trên trang web này: phiên cookie, một dạng cookie tạm thời lưu trên trình duyệt máy tính cho tới khi bạn rời khỏi trang mạng, và cookie liên tục, tồn tại lâu hơn và không bị mất khi rời khỏi trang mạng (thời gian tồn tại tùy thuộc vào từng cookie chuyên biệt).

Một số trang web của chúng tôi có thể chứa hình ảnh điện tử được biết đến như tập tin chỉ báo (cũng có thể  được biết đến như các tệp tin điện tử) cho phép chúng tôi biết có bao nhiêu người dùng truy cập trang web. Tập tin chỉ báo thu về những thông tin giới hạn như số cookie, thời gian và ngày của lượng truy cập trang, và sự mô tả trình duyệt mà tập tin chỉ báo hiện có. 

NGĂN CHẶN/KÍCH HOẠT COOKIE.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách chỉnh sửa cài đặt trong trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể không thể sử dụng hết các tính năng trên trang web của chúng tôi nếu bạn chặn cookie.

 

Bạn có thể tìm thông tin về cách ngăn chặn hoặc kích hoạt cookie tại www.allaboutcookies.org

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Nếu bạn đưa thông tin của người khác cho chúng tôi, bạn phải chắc chắn với chúng tôi rằng bạn có sự cho phép của họ và họ được biết nội dung điều khoản bảo mật và không có bất cứ sự phản đối nào với cách chúng tôi sử dụng trong chính sách này.

Bạn có trách nhiệm báo cho chúng tôi biết có bất cứ thông tin gì của bạn thay đổi, ví dụ như địa chỉ. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất cứ thông tin gì của bạn mà chúng tôi có.

Bạn có quyền hỏi chúng tôi những thông tin về bạn mà chúng tôi lưu giữ. Chúng sẽ được tính phí cho yêu cầu này (phí điều lệ gần nhất là £10).

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi với địa chỉ bên dưới cho những mục đích sau.

Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi trừ khi được cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Mọi cuộc gọi đến chúng tôi đều có thể được ghi lại và/hoặc theo dõi nhằm mục đích đào tạo.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi những gì liên quân đến chính sách bảo mật này bằng cách viết thư tới địa chỉ tại trung tâm thông tin khách hàng MINI, 74 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

HƯỚNG DẪN CÁCH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH MINI VÀ THAM KHẢO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TY PHÒNG CHỐNG RỦI RO GIAN LẬN TÀI CHÍNH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN NỘP ĐƠN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO DỊCH VỤ TÀI CHÍNH MINI.

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM KHI BẠN NỘP ĐƠN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO CHÚNG TÔI

a) Chúng tôi có thể sẽ kiểm tra ghi chép hồ sơ của bạn tại cơ quan tham chiếu tín dụng và các cơ quan phòng chống gian lận tài chính, bao gồm các chi tiết tín dụng của bạn, nếu bạn cố người liên kết tài chính (liên kết tài chính với người đang hoặc đã từng, sử dụng chung những tài sản cá nhân như tài khoản ngân hàng, các đơn hỗ trợ tài chính, ví dụ với vợ/chồng hoặc đối tác), những thành viên khác trong gia đình và nếu bạn là chủ ở hữu, giám đốc hoặc đối tác trong doanh nghiệp nhỏ, hoặc của bạn. 

b) Chúng tôi có thể đưa thông tin bạn gửi tới chúng tôi đến cơ quan tham chiếu tín dụng và các cơ quan phòng chống gian lận tài chính. Cũng nhứ thông tin bạn gửi trực tiếp tới chúng tôi hay các đại lý bán lẻ, chúng tôi có thể nhận thông tin của bạn từ các tập đoàn khác của chúng tôi và các đối tác kinh doanh được lựa chọn cẩn thận để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của một trong những thương hiệu của chúng tôi và đôi khi từ nhà phân phối thứ ba đã dưa thông tin của bạn cho chúng tôi một cách hợp pháp. 

c) Nếu bạn có bất cứ liên kết tài chính nào, chúng tôi có thể liên kết và ghi chép thông tin của bạn trong hồ sơ của chúng tôi và các cơ quan tham chiếu tín dụng và cùng xem xét thông tin. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn và người liên kết cho các đơn xét trong tương lai của bạn hoặc người người liên kết hoặc cả hai và tiếp tục thỏa thuận chấm dứt và một trong hai bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn không còn liên kết nữa. Cho nên bạn phải bảo đảm rằng bạn có sự đồng ý của người liên kết về việc tiết lộ thông tin của họ.

d) Chúng tôi có thể sẽ nhận tài liệu tham khảo và điều tra về bạn từ những người và tổ chức khác. Nếu chúng tôi yêu cầu sự bảo đảm hoặc bảo mật nào khác trong bất kỳ nghĩa vụ nào khác của bạn trong bất cứ bản thỏa thuận nào, chúng tôi có thể cung cấp thông tin đơn của bạn đến người bạn muốn cung cấp cho bạn sự bảo đảm và bảo mật khác.

e) Nếu bạn cung cấp sai thông tin  hoặc không chính xác cho chúng tôi và chúng tôi nghi ngờ hoặc nhận ra việc gian lận, chúng tôi sẽ ghi nhận và có thể chuyển thông tin này đến các cơ quan phòng chống gian lận tài chính và các tổ chức khác có liên quan đến phòng chống tội phạm và gian lận tài chính.

f) Với thông tin chúng tôi có, chúng tôi sẽ:

 • Định mức đơn tài chính của bạn;
 • Kiểm tra các chi tiết trong đơn tín dụng và các tài chính liên quan hoặc những cơ sở khác.
 • Xác minh danh tính của bạn và người phối ngẫu, đối tác hoặc các giám đốc / đối tác khác nếu có; và / hoặc
 • Thực hiện kiểm tra phòng ngừa và phát hiện gian lận tài chính và / hoặc rửa tiền.
 • Chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá đơn đăng ký này và để xác minh danh tính của bạn.
 • Quản lý tài khoản cá nhân và / hoặc tài khoản doanh nghiệp của bạn (nếu có) với chúng tôi,
 • Thực hiện phân tích thống kê định kỳ hoặc kiểm nghiệm để đảm bảo sự chính xác của các sản phẩm và dịch vụ hiện có và trong tương lai,
 • Bất kỳ hoặc tất cả các quy trình này có thể được tự động hóa.
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường.
CHÚNG TÔI LÀM GÌ KHI BẠN CÓ HỢP ĐỒNG TÀI CHÍNH VỚI CHÚNG TÔI

a) Chúng tôi có thể cung cấp chi tiết về thỏa thuận của bạn và cách bạn quản lý nó cho các cơ quan tham chiếu tín dụng.

b) Nếu bạn không hoàn trả đầy đủ và đúng hạn, chúng tôi có thể thông báo cho các cơ quan tham chiếu tín dụng và chúng tôi có thể truy tìm nơi ở của bạn và thu hồi thanh toán.

c) Chúng tôi có thể thực hiện các tìm kiếm định kỳ trong nhóm hồ sơ của chúng tôi, cơ quan tham chiếu tín dụng và các cơ quan phòng chống gian lận tài chính để quản lý thỏa thuận của bạn với chúng tôi, đưa ra quyết định về danh tính và tín dụng của bạn, bao gồm việc có thêm tín dụng hay tiếp tục hoặc mở rộng tín dụng hiện tại. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra tại các cơ quan phòng chống gian lận tài chính để ngăn chặn hoặc phát hiện gian lận.

d) Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện phân tích thống kê định kỳ hoặc kiểm nghiệm để đảm bảo sự chính xác của các sản phẩm và dịch vụ hiện có và trong tương lai. 

e) Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba vì lý do pháp lý, bao gồm sự liên quan tới sự tranh tụng đang có hoặc trong tương lai, tiến hành chuyển giao doanh nghiệp của chúng tôi cho bất cứ ai. Nếu bạn không thanh toán bất kỳ phí nào như giấy phép, nghĩa vụ, tiền phạt, phí bảo hiểm, phí tắc nghẽn hoặc các khoản tiền khác đến hạn đối với xe, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn đến cơ quan hoặc tổ chức để yêu cầu thanh toán. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin về thỏa thuận của bạn cho bất kỳ người nào đã cung cấp bất kỳ bảo đảm hoặc bảo mật nào khác liên quan đến nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận này.

f) Nếu bạn cung cấp sai thông tin  hoặc không chính xác cho chúng tôi và chúng tôi nghi ngờ hoặc nhận ra việc gian lận, chúng tôi sẽ ghi nhận và có thể chuyển thông tin này đến các cơ quan phòng chống gian lận

NHỮNG ĐIỀU MÀ CƠ QUAN THAM CHIẾU TÍN DỤNG VÀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TÀI CHÍNH SẼ LÀM

a) Họ sẽ đặt một thuật toán theo dõi trên hồ sơ tín dụng của bạn bất cứ khi nào họ nhận được sự điều tra từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện điều tra khi bạn đăng ký đơn hỗ trợ tài chính từ chúng tôi và chúng tôi cũng có thể thực hiện theo dõi trong suốt thời gian bạn có bất kỳ thỏa thuận nào với chúng tôi. Nếu sự điều tra này dành cho đơn hỗ trợ tài chính, họ sẽ đặt một ‘thuật toán theo dõi’ trên hồ sơ của bạn cho dù đơn đăng ký của bạn có được thông qua hay không và hồ sơ đó (nhưng không phải tên của tổ chức thực hiện) có thể được các tổ chức khác nhìn thấy khi bạn nộp đơn xin tín dụng trong tương lai.

b)Họ sẽ liên kết hồ sơ của bạn và bất kỳ ai mà bạn cho biết là người liên kết tài chính với bạn, bao gồm tên trước và sau đó của bạn và bất kỳ cộng sự tài chính nào. Các liên kết giữa các công ty liên kết tài chính vẫn còn trên hồ sơ của bạn và các hồ sơ của họ cho đến khi bạn và người liên kết tài chính của bạn thành công báo hủy liên kết tới các cơ quan tham chiếu tín dụng.

c) Họ sẽ cung cấp cho chúng tôi:

 • Thông tin tín dụng như các đơn đăng ký trước và việc thực hiện các giao dịch tài khoản dưới tên bạn và của các cộng sự và / hoặc tài khoản doanh nghiệp của bạn.
 • Thông tin công khai như phán quyết của Tòa án Quận và phá sản
 • Thông tin đăng ký bầu cử; và
 • Thông tin phòng chống gian lận tài chính.

d) Nếu bạn có hợp đồng với chúng tôi, cơ quan tham chiếu tín dụng sẽ ghi nhận các chi tiết thông tin chúng tôi cung cấp trong bản thỏa thuận và cách bạn chi trả. Nếu bạn hoàn tất hỗ trợ tài chính và không chi trả đúng hạn, cơ quan tham chiếu tín dụng sẽ lưu thông tin trong hồ sơ nợ chưa thanh toán trong hồ sơ. 

e) Hồ sơ đưa qua các cơ quan tham chiếu tín dụng được lưu giữ trong 6 năm sau khi hồ sơ được đóng lại, cho dù bạn đã thanh toán hay là nợ xấu.

f) Thông tin mà chúng tôi, các tổ chức về phòng chống gian lận tài chính khác cung cấp cho cơ quan tham chiếu tín dụng và phòng chống gian lận tài chính là về bạn, người liên kết tài chính và doanh nghiệp của bạn (nếu có) có thể từ cơ quan tham chiếu tín dụng và phòng chống gian lận tài chính tới các tổ chức khác được sử dụng vào:

 

 • Ngăn chặn gian lận tài chính và rửa tiền, ví dụ, kiểm tra chi tiết về đơn xin tín dụng và tín dụng liên quan hoặc các cơ sở khác; kiểm tra chi tiết về các đề xuất và yêu cầu đối với tất cả các loại bảo hiểm; kiểm tra chi tiết đơn xin việc và nhân viên
 • Xác minh danh tính của bạn nếu bạn hoặc người liên kết tài chính của nộp đơn xin tại các cơ sở khác bao gồm tất cả các loại đơn xin bảo hiểm và khiếu nại
 • Hỗ trợ các tổ chức khác đưa ra quyết định về tín dụng và dịch vụ tài chính liên quan hoặc các cơ sở khác, về bạn, đối tác của bạn, các thành viên khác trong gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn
 • Theo dõi vị trí của bạn và thu hồi các khoản nợ mà bạn nợ
 • Quản lý tài khoản tín dụng và tín dụng liên quan và các phương tiện khác; và
 • Thực hiện phân tích thống kê và kiểm tra hệ thống.

g) Cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể truy cập và sử dụng thông tin này.

h) Chúng tôi và các tổ chức khác có thể truy cập và sử dụng thông tin từ các quốc gia được các cơ quan phòng chống gian lận tài chính ghi lại.